COVID-19 АКТУАЛНA ИНФОРМАЦИЯ

Стани част от света с Увекинд!

През последните две години от гимназиалната степен учениците израстват академично, социално и емоционално като развиват умения за взимане на осъзнати решения и за самостоятелен избор.

В 11 и 12 клас те се изправят пред акакдемичното предизвикателство да изберат своя профил и лична комбинация от предмети, за да продължат успешно образованието си в най-престижните университети по света.

Развивайки се в своята област на интерес, те придобиват задълбочени и обширни знания, прилагат уменията си за самостоятелно учене, организация и критическо мислене, развиват не само уважение, а и разбиране към различни култури и общности.

w

Дипломи

Нашите ученици имат възможност да завършат с две дипломи – международна IB диплома и българска диплома за средно образование (с избран от тях профил). Учениците на Увекинд се реализират успешно като студенти в престижни университети по цял свят.
l

IB Diploma Programme

В DP учениците избират предмети от 6 области, които изучават на високо или стандартно ниво. Това са най-малко два езика, поне една хуманитарна и природна науки, математика и/или изкуство. В допълнение е необходимо да изпълнят и изискванията на програмното ядро.

Национална програма

Във втория гимназиален етап освен интензивното изучаване на двата чужди езика – немски и английски, учениците започват да учат задълбочено и избраните от тях профилиращи предмети – литература и история, математика и информатика.

Стани част от света с Увекинд!

Кои IB Diploma Programme предмети предлагаме в Увекинд?

За да отговаря на изискванията за IB диплома, всеки ученик трябва да изучава шест курса от IB диплома, като трябва да вземе поне по един изпит от предметите от всяка група в учебния модел:
Group 1: Language and Literature
 • Bulgarian Literature
 • German Language and Literature
 • English Language and Literature
Group 2: Language Acquisition
 • German
 • English
Group 3: Individuals and Societies
 • Business Management
 • Environmental systems and societies
  (only Standard Level)
 • Geography
Group 4: Experimental Sciences
 • Biology
 • Computer science
 • Chemistry
 • Environmental systems and societies
  (only Standard level)
 • Physics
Group 5: Mathematics
 • Mathematics: analysis and approaches
 • Mathematics: applications and interpretation
Group 6: The arts
 • Visual Arts

Вместо предмет от група 6, учениците могат да вземат още един предмет от група 2, 3 или 4.

Само в Увекинд

В Diploma Programme ние предлагаме Business Management, Computer Science, Environmental Systems and Societies, и Visual Arts. Нашите ученици имат възможност да взимат и допълнителни DP курсове онлайн.

Изпити

За да завършат успешно DP, в края на втората година учениците полагат изпити по всички предмети. Задължително е и създаването на разширено есе по избран предмет, есе по теория на познанието и изпълнена Creativity, Activity, Service програма.

Университети

Ние подкрепяме учениците си в процеса на кандидатстване в университети като им предлагаме консултиране в училище, сътрудничим си пряко и с университети от Европа и от България. Учениците ни са желани студенти в най-престижните университети по цял свят.
Всяко дете идва при нас със своята индивидуалност и силни качества. Ние с удоволствие ще се срещнем с Вас и Вашето дете и ще Ви запознаем с нашите учебни програми, мисия и философия.

Нашите ученици

IB Diploma ми помогна сам да избера върху какво да се трудя, което придаде удоволствие към ученето. Също така ми предостави възможността да уча задълбочено един нестандартен предмет – Film. Това от своя страна ме подготви за избирането, както на университет, така и на бакалавърска програма, а именно Филм в University Of Westminster.
Матиас Радославов

студент в University Of Westminster

Pin It on Pinterest