ЛАГЕРИ

Outdoor и учене извън класната стая

Децата на Увекинд обичат да ходят на походи, да карат ски, да покоряват нови земи… Да ядат сладолед, да приемат предизвикателства или просто да мързелуват – да са заедно извън дома, в голямото семейство на Увекинд.

В клас, в училище, на двора, в ежедневието си децата са в позната среда, която им осигурява комфорт и спокойствие. Да се ходи на училище извън тази среда обаче е винаги различно, интересно, ново и весело.

За да завършат успешно програмата учениците трябва:

 • да са се обучавали по нея поне през последните две години, а именно 9 и 10 клас.
 • в края на 10 клас да положат успешно онлайн изпити
 • да планират и изпълнят Personal project, както и да участват в извънкласни дейности

За да завършат успешно програмата учениците трябва:

 • да са се обучавали по нея поне през последните две години, а именно 9 и 10 клас.
 • в края на 10 клас да положат успешно онлайн изпити
 • да планират и изпълнят Personal project, както и да участват в извънкласни дейности

International School Uwekind е лицензирано от Министерство на образованието и науката на Република България училище за всички образователни степени. Училището издава следните удостоверения и дипломи след успешно завършване:

 • Удостоверение за задължително предучилищно образование
 • Удостоверение за завършен клас от начален етап на основното образование (1 – 3 клас)
 • Удостоверение за завършен начален етап на основното образование (4 клас)
 • Свидетелство за основно образование
 • Удостоверение за завършен гимназиален етап
 • Диплома за средно образование
Всяко дете идва при нас със своята индивидуалност и силни качества. Ние с удоволствие ще се срещнем с Вас и Вашето дете и ще Ви запознаем с нашите учебни програми, мисия и философия.

Кои са областите, в които нашите ученици избират да се развиват?

;

Журналистика

;

Право

;

Филологии

;

Медицина

;

Инженерни науки

;

Бизнес мениджмънт

;

Film production

;

Arts

;

Media and communications

Pin It on Pinterest