УЧЕБНИ ТАКСИ

Стани част от света с Увекинд!

През 2001 г. Частно средно училище „Увекинд“ получава лиценз от Министерство на образованието и науката.
От 2011 година училището е и IB World School.

International School Uwekind е лицензирано за две от програмите на International Baccalaureate Organization – Middle Years Programme
(6 – 10 клас) и Diploma Programme (11-12 клас).

Учебни такси 2024-2025

A

Отстъпки

Училището предвижда отстъпки за семейства с две и повече деца, записани в Увекинд.

  • За втори ученик от семейството, постъпил в Увекинд – 5 % отстъпка от такса обучение
  • За трети ученик от семейството, постъпил в Увекинд – 10 % отстъпка от такса обучение
  • При повече деца – отстъпка по договаряне
Срокове за плащане (2024/2025 учебна година)

Първа вноска:
до 10 работни дни от подписване на договора (включително и при еднократно плащане)

Втора вноска:
20 септември 2024

Трета вноска:
20 януари 2025

Банкови сметки
Частна немска детска градина Увекинд ООД
IBAN: BG48RZBB91551008452821 (в лева)
BIC: RZBBBGSF
ОББ АД

Частно средно училище Увекинд ООД
IBAN: BG78RZBB91551008452863 (в лева)
BIC: RZBBBGSF
ОББ АД

A

Допълнителни такси

Транспортната такса е изчислена за една учебна година, за един адрес. Транспортът се извършва
от дома до училището и обратно. Записаните за транспорт ученици получават запазено място в
училищните автобуси и застраховка. Възможно е услугата да се ползва само в едната посока. Транспортната услуга за детската градина и училището е една и е съобразена с графика на учебното време. По време на ваканциите на учениците, транспортната услуга се преустановява и за детската градина.

Транспорт – 1890 евро – в две посоки
Транспорт – 1200 евро – в една посока

Таксата за храна е изчислена за една учебна година.

Храна обяд, сутрешна и следобедна закуска детска градина: 1000 €

Храна обяд 1-5 клас: 1150 €
Храна (сутрешна и следобедна закуска): 450 €

Храна обяд 6-12 клас: 1200 €
Храна (сутрешна закуска): 300 €

.

Увекинд дава възможност за избор на седмични извънкласни занимания през учебната година.

Видът и таксата за тях се определят в началото на учебната година и се заплащат допълнително.

Таксата се заплаща еднократно.
В нея са включени всички процедури, предвидени в приема на нови ученици – провеждане на
събеседване, консултации, тестове, профилиране и др.

Такса кандидатстване: 95 €

Таксата се заплаща еднократно и важи само за новопостъпили ученици и деца.

Детска градина: 300 €

Училище: 400 €

Таксата се заплаща за учебната година и важи за всички ученици и децата в Детската градина и предучилищен клас.

В таксата са включени допълнителните учебни помагала, ресурси, учебен софтуер, платформи,
такса библиотека, канцеларски материали, художествена литература и др.

Регистрациите за изпитни сесии, изпитите, учебниците и учебните платформи за програмите на International Baccalaureate – Middle Years Programme и Diploma Programme се заплащат допълнително.

Такса учебни ресурси: 300 € / година.

Всяко дете идва при нас със своята индивидуалност и силни качества. Ние с удоволствие ще се срещнем с Вас и Вашето дете и ще Ви запознаем с нашите учебни програми, мисия и философия.

Pin It on Pinterest