МИСИЯ

Мисията на Увекинд е да насърчава и създава мислещи, отговорни и балансирани млади хора, отдадени на страстта си към ученето и вдъхновени от предизвикателствата на постоянно променящия се глобален свят.

Индивидуалност

Всеки ученик има индивидуален културен опит, умения и интереси, с които ние се съобразяваме в процеса на преподаване и учене. Ние създаваме среда за най-добри постижения в академичната област и окуражаваме самостоятелното изследване и критическото мислене.

Предизвикателства

Ние развиваме личности, поемащи рискове, които ще се сблъскват с непознати ситуации и ще имат увереността и независимостта на духа да приемат различни роли, да изследват идеи и да развиват нови стратегии.
w

Общуване

Увекинд е общност, в която обмисленото взаимодействие и ефективната комуникация между ученици, родители и преподаватели са изключително важни, за да се изгражда във всеки индивид чувството, че е стойностен член на това общество и гражданин на света.

Увекинд създава подкрепяща и толерантна среда и учебни програми, които дават възможност на всички членове на общността да развиват своя потенциал и да изявяват своята индивидуалност и откривателски дух.

Тази среда е широко отворена към ценностите и традициите на различните култури и с това възпитава нашите ученици в активно отношение, разбиране и уважение към другите.

10 причини да изберете Увекинд

В Увекинд ние познаваме всяко дете, грижим се за неговото развитие, мислим за неговото бъдеще.
Нашите учители са амбициозни, отворени към нови идеи и отговорни към успехите на учениците си.
В нашето училище създаваме подходящи условия и среда за академичен напредък.
В Увекинд детето Ви ще бъде част от подкрепяща и приветлива училищна общност.
Ние предлагаме разнообразие от извънкласни занимания и часове за допълнителна подготовка.
Нашите преподаватели прилагат иновативни методи и не спират да се развиват като професионалисти.
В Увекинд учениците имат възможност да получат образование на световно ниво и да са част от една глобална училищна общност.
Ние насърчаваме учениците да развиват своите силни страни и интереси и ги подкрепяме да изследват нови идеи.
В Увекинд вярваме, че обучението трябва да излиза извън рамките на класната стая и да има връзка с реалния живот.
Ние даваме възможност за изучаване на два чужди езика на високо ниво и голям избор от профилиращи предмети.

С душа да дишам – както (почти) се пее в една народна песен – това е за мен Увекинд.

Детето тук е своенравен (отбележете си тази дума) човек, което ще рече, че всяко си има свой нрав и не си приличат – също като цветята под слънцето. Никому и през ум не минава да ги прави еднакви. Училището е градината, където тези цветя намират най-благоприятната почва, светлина и влага, за да се развиват. Защото и човекът като цветето има нужда от най-добрите условия, за да се разгърне и да създаде цвета и аромата си.

Изабела Павлова

Преподавател по български език и литература

ОБИЧАМ да съм в Увекинд. А за последните 20 години нито за миг не съм си представяла, че няма да съм там. Защото обичам да виждам любопитството в очите на учениците ми, загрижените погледи на колегите ми, превръщането на едно малко (немскоезично) семейство в нещо значимо, голямо и вдъхновяващо. Обичам усещането да съм част от всичко това. Ich bin ein Uwekind 😊 Und du?
Евелина Евлогиева

Преподавател по немски език

Pin It on Pinterest