ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Организация

» Как са разпределени класовете в отделните сгради?
В Бояна, на ул. Деян Георгиев 4 учат децата от детската градина и подготвителен клас.
В Княжево, на ул. Войводина могила 136 е началното училище 1 – 4 клас.
На ул. Владайска 48 учат всички ученици от 5-12 клас.
» Какъв е дневният режим?

Детска градина и подготвителен клас
Учебни занимания – 8.15 – 15.30
Работно време – 8.00 – 18.00

1 – 4 клас
Учебни занимания – 8.15 – 15.30
Работно време – 8.00 – 16.45

5 – 12 клас
Учебни занимания – 8.00 – 15.30
Работно време – 8.00 – 16.00
В петък учениците от гимназията учат до 12.40.

» Кога започва и кога свършва учебната година?

Учебната година започва на 15 септември и завършва както следва:

  • За учениците от ПК до 6 клас учебната година завършва на 15 юни
  • За учениците от 7 до 12 клас учебната година завършва на 30 юни
  • Детската градина работи от 8.00 до 18.00 часа всеки делничен ден от 01 септември до 31 юли. Детската градина не работи в събота и неделя, на официалните празници за страната, между Коледа и Нова година и през месец август.
» Кога са ваканциите на учениците?
01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. – есенна
22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – коледна
05.02.2019 г. – междусрочна
30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за I – XI клас
05.04.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за XII клас

Обучение

» По колко деца има в един клас?
Максималният размер на класовете в детската градина и в началото училище е 22. От 5 до 12 клас класовете са между 16 и 22 ученици като по отделните предмети учениците са разделени на по-малки групи.
» Какви езици изучават децата в Увекинд?
В програмата на Увекинд се изучават два чужди езика – немски и английски. Визията на училището за преподаване на чужди езици е представена на страницата езиково обучение и в политиката за преподаване на езици. Изучаването на други чужди езици може да става в клубовете по интереси.
» Предлага ли училището извънкласни дейности?
Училището предлага разнообразни занимания по интереси след учебно време. Списъкът с клубовете и ателиетата се предлага на родителите в началото на учебната година. Вкяка година ние предлагаме ателиета по лека атлетика, бойни изкуства, балет, математика, езици (немски, руски, испански, френски), творческо писане, DJ и др.

Допълнителни услуги

» Kаква транспортна услуга предлага училището?
Училището предлага транспорт сутрин и вечер. Той може да бъде ползван както в двете, така и в едната посока. От значение е предварителното заявяване на желание за ползване на транспортната услуга. Ако семейството Ви живее на отдалечено място, е възможно да не успеем да осигурим транспорт до Вашия адрес.
» Има ли осигурена храна за учениците?
Увекинд осигурява топъл обяд и две закуски на децата от детската градина и началното училище. За учениците от 5-12 клас ние предлагаме само обяд. При желание, учениците могат да си носят приготвена от вкъщи храна.

Здраве и учебна подкрепа

» Има ли медицински персонал в Увекинд?
Да, в трите сгради на Увекинд има медицински сестри, които се грижат за здравословното хранене на децата и за тяхното здраве.
» Има ли психолог и логопед в училището?
С децата от детската градина и началното училище работят психолог и логопед. Те оказват подкрепа както на децата, така и на преподавателския екип в подбора на стратегии и подходи на работа.
Всяко дете идва при нас със своята индивидуалност и силни качества. Ние с удоволствие ще се срещнем с Вас и Вашето дете и ще Ви запознаем с нашите учебни програми, мисия и философия.

Pin It on Pinterest