ДИПЛОМИ

Стани част от света с Увекинд!

През 2001 г. Частно средно училище „Увекинд“ получава лиценз от Министерство на образованието и науката.
От 2011 година училището е и IB World School.

International School Uwekind е лицензирано за две от програмите на International Baccalaureate Organization – Middle Years Programme (6 – 10 клас) и Diploma Programme (11-12 клас).

За да завършат успешно програмата учениците трябва:

  • да са се обучавали по нея поне през последните две години, а именно 9 и 10 клас.
  • в края на 10 клас да положат успешно онлайн изпити
  • да планират и изпълнят Personal project, както и да участват в извънкласни дейности

В 11 и 12 клас те се изправят пред академичното предизвикателство да изберат своя профил и лична комбинация от предмети, за да продължат успешно образованието си в най-престижните университети по света.

Учениците избират предмети от 6 области, които изучават на високо или стандартно ниво. Това са най-малко два езика, поне една хуманитарна и природна науки, математика и/или изкуство. В допълнение е необходимо да изпълнят и изискванията на програмното ядро.

International School Uwekind е лицензирано от Министерство на образованието и науката на Република България училище за всички образователни степени. Училището издава следните удостоверения и дипломи след успешно завършване:

  • Удостоверение за задължително предучилищно образование
  • Удостоверение за завършен клас от начален етап на основното образование (1 – 3 клас)
  • Удостоверение за завършен начален етап на основното образование (4 клас)
  • Свидетелство за основно образование
  • Удостоверение за завършен гимназиален етап
  • Диплома за средно образование
Всяко дете идва при нас със своята индивидуалност и силни качества. Ние с удоволствие ще се срещнем с Вас и Вашето дете и ще Ви запознаем с нашите учебни програми, мисия и философия.

Кои са областите, в които нашите ученици избират да се развиват?

;

Журналистика

;

Право

;

Филологии

;

Медицина

;

Инженерни науки

;

Бизнес мениджмънт

;

Film production

;

Arts

;

Media and communications

Pin It on Pinterest