CAS програма в Увекинд
CAS (Creativity, Activity, Service) е задължителна част от DP. Тя е в ядрото на програмата и дава възможност на учениците да открият връзките между това, което са научили в клас и живота извън училище. Тя им помага да се превърнат в осъзнати граждани, които изследват своите лични качества и развиват отговорност към обществото. Образователните цели на програмата са да развие максимално способността на всеки ученик да разбира, променя и се наслаждава на живота извън класната стая във физически, социален, морален, естетически и духовен аспект. Помага им да се превърнат в цялостни и стойностни личности.

Учениците в 11–ти клас започнаха своите дейности в трите аспекта на програмата.

Creativity – творчество и креативност

Те ще изследват и разширяват свои идеи, които ще водят до създаването на оргинални или интерпретативни продукти или изпълнения. Това ще им даде възвожност да направят нещо, което винаги са искали или да развият своя талант в определена област.

Activity – физически дейности, свързани със здравословния начин на живот.

Service – обществено полезен труд

Това е социален акт, осъзнат ангажимент към обществото, в отговор на някаква нужда, с ясно поствени цели и без лична печалба за ученика.

CAS програмата не съдържа просто събития, а отразява внимателно планиране на дейности, които се извършват в продължение на 18 месеца. Всеки един ученик ще опише, оцени и рефлектира върху резултата от тези дейности и развитието на собствените си умения и качества.
Александър Бошнаков, Веселин Дамасков и Матиас Радославов започнаха работа с Фондацията „Очи на четири лапи“.

Това ще бъде един дългосрочен проект, в който те ще подпомагат благородните цели на тази фондация – да отглежда и тренира кучета –водачи и кучета – асистенти на хора в неравноправно положение (незрящи и с двигателни затруднения).

Първата инициатива е събирането на средства чрез продаването на календари.

Целта на учениците е не само да организира събития, с които да подпомогне фондацията със средства, но и да разпространи идеята колко е важно да забелязваме и помагаме на хора, които имат специални нужди. С тяхната и нашата помощ животът на незрящ или болен човек ще може да бъде променен.

Увекинд ще подпомогне своите ученици в избора и организацията на тези дейности и ще ги отрази, така че резултатите от тях да се превърнат в пример за другите и гордост от личните постижения.

Pin It on Pinterest