Науки и чужд език в едно – Лаборатория на бъдещето

Вече трета година Увекинд работи по проект за разработване и прилагане на методика за съвместно преподаване на природни науки и чужд език в пети и шести клас. Проектът се нарича “Училища: лаборатории на бъдещето” и е финансиран от Европейската комисия по програма...
Увекинд – партньор в европейско сътрудничество в областта на иновациите

Увекинд – партньор в европейско сътрудничество в областта на иновациите

Вече трета година Увекинд работи по проект за разработване и прилагане на методика за съвместно преподаване на природни науки и чужд език в пети и шести клас. Проектът се нарича „Училища: лаборатории на бъдещето“ и е финансиран от Европейската комисия по...
Unser CLIL Projekt

Unser CLIL Projekt

Seit 2 Jahren arbeiten wir an unserer Schule mit dem CLIL-Programm in der 5. und 6. Klasse. An diesem insgesamt 3-jährigem Projekt beteiligen sich auch Schulen aus Griechenland, Polen und Rumänien. CLIL ist ein europäisches Projekt, an dem jeweils zwei Schulen in...

Pin It on Pinterest