Вече трета година Увекинд работи по проект за разработване и прилагане на методика за съвместно преподаване на природни науки и чужд език в пети и шести клас. Проектът се нарича „Училища: лаборатории на бъдещето“ и е финансиран от Европейската комисия по програма „Еразъм +“.

Тази година е последна и е посветена на това да се разпространи информация за проекта и за крайните продукти от дейността по него. За тази цел координаторите от Гьоте институт в Атина подготвят промоционален филм. На 24 ноември 2016 г. техен екип засне един наш урок в шести клас, както и интервюта на английски език с учениците и учителите.

untitled

Проектът започна преди две години. В него участват тринадесет партньори – Културните институти Гьоте и Сервантес, Университетите в Атина и Шумен, Институт за обучение на учители във Варшава, Министерството на образованието на Румъния, Министерството на образованието на Испания, както и шест училища от четири европейски държави – България, Румъния, Гърция и Полша, в които се изучава немски или испански език. За да разработят методиката учителите по чужд език и природни науки преминаха двугодишен курс. Обучението се основава на популярната в Европа CLIL методика, която интегрира съдържанието от научните дисциплини с методите и похватите от чуждоезиковото обучение.

През изминалите две години учителите от Увекинд разработиха осем урока за пети клас и осем урока за шести клас по теми от дял химия, в които термините и понятията се използват едновременно на български и на немски език. Важна част от успеха на методиката е, че тя се базира на дейностно ориентирания към ученето подход. Уроците са така разработени, че по време на тях учениците сами формулират хипотези, извършват експерименти, работят по групи, общуват помежду си и си взаимодействат по време на разнообразни игри, с които сами откриват отговори на въпросите си или затвърждават вече наученото. Акцентът в езиковото обучение е поставен върху комуникацията, а не толкова върху граматиката.

untitled3

В края на миналата и на тази учебна година организираме панаир на науката. На него учениците по групи представят постери със свои разработки, експерименти и игри по дадена тема пред учениците, учителите, родителите и гости на училището.

Предстои ни да въведем електронно портфолио на учениците, в което те ще могат да се упражняват и да си обменят информация по изучаваните теми. Крайната цел е портфолиото да проследява прогреса, който учениците са постигнали по време на обучението.

untitled5

От самото начало за нас е важно да информираме учителите, родителите и цялата общественост за целите на проекта и резултатите от работата ни по него. Организирахме срещи с колегите и родителите, публикувахме статии на български и на немски език в сайта и блога на училището, както и информация за панаира във фейсбук. Организирахме отворени класове, в които колегите наблюдаваха нашите SFL уроци. На научния панаир в края на миналата учебна година поканихме гости от други софийски училища, изучаващи немски език, както и от Министерството на образованието, Регионалния инспекторат и от община Витоша. Участвахме в Европейския ден на езиците, като гости на щанда на Гьоте институт.

untitled-7

До края на тази учебна година сме планирали още разнообразни дейности, с които да разпространим информация за проекта и да запознаем повече ученици, учители, както и цялата общественост с предимствата на създадения от нас метод за съвместно обучение в природни науки и чужд език на учениците от пети и шести клас.

untitled-6

Pin It on Pinterest