Вече трета година Увекинд работи по проект за разработване и прилагане на методика за съвместно преподаване на природни науки и чужд език в пети и шести клас. Проектът се нарича “Училища: лаборатории на бъдещето” и е финансиран от Европейската комисия по програма “Еразъм +”.

Тази година е последна и е посветена на това да се разпространи информация за проекта и за крайните продукти от дейността по него. За тази цел координаторите от Гьоте институт в Атина са подготвили промоционален филм.

Обучението се основава на популярната в Европа CLIL методика, която интегрира съдържанието от научните дисциплини с методите и похватите от чуждоезиковото обучение.

През изминалите две години учителите от Увекинд разработиха по 8 урока за V и за VI клас по теми от химията, в които термините и понятията се използват едновременно на български и на немски език. Уроците са така разработени, че по време на тях учениците сами формулират хипотези, извършват експерименти, работят по групи, общуват помежду си и си взаимодействат по време на разнообразни игри, с които сами откриват отговори на въпросите си или затвърждават вече наученото. Акцентът в езиковото обучение е поставен върху комуникацията, а не толкова върху граматиката.

Pin It on Pinterest