Първият DP клас на Увекинд започна обучението си по Diploma Programme на IB.

В поредица от нюзлетъри, статии и съобщения през изминалата година ви разказахме за предизвикателството, наречено Diploma Programme. След като преминахме през дългия и сложен процес по оторизиране, в момента ние сме изправени пред неизмеримо по-голямата отговорност да обучаваме успешно учениците си и в следващите две години да ги подготвим за изпитната им сесия през май 2018.

Да избереш какво ще учиш още от гимназиалните години е не само трудно и отговорно, а и в значителна степен стресиращ фактор. Всеки направен избор и всяка поета отговорност от взето решение е плод на сериозен размисъл и предхожда важна стъпка, на която не всеки е готов в тази възраст. Да направиш избор и да поемеш отговорност за себе си обаче е необходимо, защото точно това гарантира успешното обучение във финалния етап на училищното образование.

Освен че трябва да е съзнателно избрано, за да има смисъл образованието трябва да е адекватно на потребностите на съвременния свят. Да осигурява умения за комуникация, екипна работа, критическо мислене, self-management, информационна грамотност и пр.

Оттук и специалностите, които намират приложение днес са не толкова “специалности”, каквито сме свикнали да ги възприемаме традиционно, колкото осигуряващо смесица от умения обучение, които нито една консервативна образователна система не може да предложи. Всъщност това са и едни от основните цели на програмите, по които работим в Увекинд още от началното училище:

  • да подготвяме учениците си да осмислят силните си качества и своите слаби страни и да ги насърчаваме да правят избор,
  • да поемат отговорност и да участват като независимо мислещи личности в процеса на собственото си обучение
  • да градим умения и разбиране на понятия, независимо от съдържанието, с което се постига това.

Вече пет учебни години ние работим по една от най-престижните и интелигентно конструирани програми – Middle Years Programme (MYP) на International Baccalaureate Organization, а от септември тази година започнахме преподаването и в предуниверситетската програма DIploma Programme (DP) на организацията, която обхваща 11 и 12 клас.

При завършването на MYP сегашните ни ученици в 11 клас положиха международни изпити, за които Аглика Дамаскова (MYP координатор в Увекинд) ви информира подробно на страниците на блога ни и в поредица от срещи. Участието в MYP e-assessment беше безценен опит за тях и ги подготви за това да вземат адекватни решения за обучението си през следващите две години.

ib-dp-10-reasons-posterСлед като преминаха през изпитната сесия, в индивидуални срещи и поредица от разговори, ние насочихме учениците си към това  да структурират своите дипломи и да подберат предметите си така, че да си осигурят балансирана индивидуална диплома, съобразно бъдещата си ориентация – какво и не без значение къде ще учат.

Освен езиците – английски, български и немски и задължителната математика, най-желаните предмети в Увекинд Diploma Programme са Business Management и Environmental Systems and Societies. Някои от нашите ученици, които планират да изучават хуманитарни специалности избраха да учат география. Тези, които са се насочили към медицината избраха и биология.

Не само изборът на предмети, а и нивото, на което се изучават, е от съществено значение при приема в университети. Изучаването на английски и немски на higher level например дава възможност на учениците при добър финален резултат да кандидатстват, без да доказват ниво на владеене на езика с допълнителни сертификати. Математиката също може да бъде взета на две различни нива – Standard и Studies. Mathematical Studies е един добър избор за ученици, които искат да се занимават с хуманитарни науки, изкуства или литература в бъдеще.

На практика Diploma Programme е така структурирана, че наистина осигурява възможността учениците сами да конструират добре балансиран курс на обучение, през последните две години да се фокусират върху областите на личен интерес и да се подготвят адекватно за по-нататъшното си образование.

Една отлична предпоставка – останалото тепърва предстои!

Pin It on Pinterest