Затворете очи и си представете за момент идеалния сценарий за дискусия в учебен час…

Учениците ви са съвестни, подготвили са се предварително, ангажирани са и нямат търпение да участват – всеки иска да каже какво мисли, да копаят “надълбоко” в значими и провокиращи мисълта теми.

Реалността обаче е друга. Обикновено идват неподготвени и без развити умения да участват в такъв тип дискусии. Добрата новина е, че са напълно способни да имат и използват такива умения, но първо трябва да ги развият.

Изграждането на общност в един клас, където съществена дискусия като описаната по-горе може да се случи, е истинско предизвикателство. Това е един непрекъснат процес, отнемащ много време и изискващ участието на всички – и ученици, и учители.

Един чудесен начин да се даде на учениците увереност и възможност да развият уменията си саонлайн дискусиите (известни повече и като онлайн чатове). Децата могат да ги използват като “чернова”, като място, на което да тренират. Плюс това, способността да се включат в онлайн дискурс отговорно, е умение необходимо в 21-ви век.

Истината е, че онлайн дискусиите често пъти водят до по-добри дискусии в клас след това. С онлайн дискусиите учениците имат възможност да се ангажират един друг виртуално, като много често позициите и мненията, които изказват, се потвърждават и от другите. След това те са много по-склонни да споделят на глас своите тези и то по по-внимателен начин – формулират тезите си така, че да не бъдат обидни, например.

Още не сте убедени? Ето ви още малко аргументи в полза на организирането на онлайн дискусии:

  • Особено за по-интровертните деца, онлайн дискусии могат да помогнат да преодолят притесненията си от вдигане на ръка и говорене пред класа.
  • Децата много по-лесно и по-аргументирано, без притеснение изразяват несъгласие с определена теза.
  • Учениците са по-склонни да мислят нестандартно и да представят “outside-the-box” идеи.
  • Всеки има набор от възможности да бъде чут и да се свързва с други съученици, като се гарантира равнопоставеността между всички гласове.
  • Когато учениците пишат отговорите си, те често разпознават и формулират по-нюансирани и по-трудно оборими аргументи.

С нашите 7th grade Uwekinder направихме първия си онлайн чат на тема “Know Uwekind”. За първи път използвахме Twitter, като част от пилотния проект “Twitter Challenge”.

На моят блог може да видите екстракт от нашия едночасов чат. Сами може да се убедите лекотата, с която децата участват в дискусията. Не само на техническо ниво, което е добро умение, но и в съдържателен план. Освен това, само си представете колко ангажирани са децата – в неделя късен следобяд те участват в дискусия по учебни теми. Звучи прекрасно, нали?

* * *
Photo credits: Unsplash / CC0 Public Domain


Юри Карагьозов е преподавател по Digital Design в програмата Middle Years Programme (MYP)

Pin It on Pinterest