„When one teaches, two learn.
~ Robert A. Heinlein

Добре дошли на страниците на нашия блог!

Ние от International School Uwekind обичаме работата си, образованието, предизвикателствата и като всички учители – споделянето и обмяната на знания и информация.

Много от нас през тази година включиха в учебната си дейност задачи, свързани с писане на статия за блог или и за създаване на собствен блог по предмета MYP design и технологии. В часовете по езиците блоговете често се използват за извличане на информация, за развиване на умения за четене с разбиране, както и за интерпретиране на стил и визуални текстове. Някои преподаватели и ученици водят собствени блогове, за да представят работата си, да разказват за интересни нови образователни теми или просто, защото обичат да пишат.

Taка съвсем естествено се роди идеята за Uwekind blogs, място за споделяне на опит, на новости от сферата на образованието и за взаимно учене.

Ние като педагози всекидневно сме изправени пред факта, че трябва да учим нови неща, за да бъдем по-добри учители. Овладяването на „инструменти“ като Google classroom, Google Drive, блогове, учебни платформи, или ползване на различни устройства в час, дават нови неподозирани възможности на учителя. Включването на технологиите в учебния процес е важна и необходима стъпка, но често се оказва задача с повишена трудност… Тук учителят лесно се озовава в ролята на учещ се. Най-често от учениците си.

Училището като „учеща се организация“

Characteristics of Schools That Are Learning OrganizationsЗа да отговаря на съвременните изисквания, училището трябва да бъде динамична и способна на промени структура, която да се развива и адаптира. Още през 1990 Peter Senge популяризира концепцията за „learning organisation“ в книгата си The Fifth Discipline. Напредъкът на образователната институция включва индивидуалното учене на отделните членове и на организацията като цяло. Ученето е взаимосвързано.

Така както в клас учителят трябва да създаде подходяща учебна среда, така трябва да се създават условия за „ученето“ на организацията. Принципите са същите както при индивидуалното учене. Трябва да съществува една обща нагласа и желания за придобиване на нови знания. Лидерите в училище трябва да спомагат за създаване на култура на четене, изследване и развиване на най-обикновено любопитство. Училището трябва да е отворено за рефлексия, обратна връзка, за работа в екип и набелязване на конкретни и дългосрочни цели.

Според Ron Brandt съществуват характеристики, които определят организациите като „learning organisations“.

Както се вижда, характеристиките са подобни на тези, които спомагат за доброто учене на всеки един ученик. Ние като учители и лидери трябва да си даваме сметка, че това, което изискваме и създаваме за учениците си, касае и нашия напредък като преподаватели. Би било чудесно, ако всеки от нас си задава по-често следните въпроси, свързани с изброените по-горе предпоставки:

  • Създавам ли подходяща, подкрепяща среда за учене в класната стая?
  • Атмосферата отворена ли е и предразполага ли за работа?
  • Давам ли и получавам ли адекватна обратна връзка за работата в клас, както за моята, така и за тази на учениците?
  • Планирам ли предизвикателни, но изпълними учебни цели?
  • Как функционира нашата класна стая (организация) – като система отворена за положителни външи влияния, или всеки работи зад затворената врата на кабинета си?

Определено има над какво да се замислим.

Аз лично като учител и директор прилагам ли горното върху себе си?

Създавам ли в клас и в училище култура на споделяне и грижа ли се за напредъка на членовете на организацията?

А как стои въпросът с моето собствено учене?

Полагам ли усилие да въвеждам нови методи и учебни инструменти?

Отделям ли време за четене и придобиване на нови знания и умения?

Подобни размисли и дискусии в училище ни подтикнаха към идеята за създаване на блог на нашето училище. Платформа, в която да онагледяваме, споделяме и да се учим един от друг. Да, трудно е да се овладяват нови технологии, отнема време и коства преодоляване като всяко ново нещо. Но не поставяме ли ежедневно учениците и децата в подобни ситуации?

Образованието е важна тема, която вълнува и касае всички ни. Ще се радваме да споделяте и коментирате нашите статии и да обменяме идеи и концепции.

И по-често да питаме не само децата, но и себе си: „А какво научи днес?“

* * *
Photo credits: geralt / CC0 Public Domain


Юлия Пчеларова е основател и директор на International School Uwekind и преподавател по немски език в програмата Middle Years Programme (MYP).

Pin It on Pinterest