Приказките срещат децата с широкия свят и им помагат да го опознаят. Те ги учат да вярват в доброто и в справедливостта, дават им подходящи за опита им примери за разрешаване на проблемни ситуации. Дори и най-сложните въпроси и знания могат да бъдат представени пред децата под формата на приказка, било то в игрова форма, или просто разказани като история. Приказките винаги ще накарат децата да проявят интерес, да се заслушат.

Проектът “Познавателни приказки” в детската градина

Проблемите, събитията, приключенията на героите в познавателните приказки са свързани с познати, реални предмети и явления от познатия на децата свят. Персонажите на приказките от своя страна могат да се срещнат с нещо непознато и неизвестно и в процеса на запознанството да откриват нови области от света, да решават проблеми и да преодоляват препятствия. А всичко ново е интересно!

Героите могат да се срещнат с интересни събеседници, които в своите разкази им съобщават нови сведения. Познавателното съдържание, което децата трябва да усвоят, е поднесено в приказна форма, с много задачи загадки. Тяхното изпълнение е много важно за героя, а ролята на неговите помощници – децата, е незаменима.

Познавателните приказки могат да бъдат с различно съдържание. Ето и някои примери за приказки от нашия проект:

Приказки със социално съдържание

В заниманията по околен свят използваме приказки със социално съдържание. В процеса на разказа децата научават нещо глобално – какво е нужно, за да си намерят приятели и нещо конкретно – защо трябва да бъдем вежливи.

Предложихме им приказките:

„Катя и добрият вълшебник“ – приказка, която учи, че всички деца по света са важни и всички деца имат права и заслужават да бъдат щастливи.

„Рибка“ – от нея децата разбраха, че трябва да помагат и да играят с тези, които са сами, да общуват помежду си и да се веселят.

“Приказка за мишлето Цър, което се научи да бъде вежливо“

„Добрият вълк“ – според тази приказка когато казват на вълка, че е добър, любезен, внимателен, умен – той наистина ще стане такъв.

Икономически приказки

Да! Спокойно може да кажем, че 5-6 – годишните деца от подготвителната група в детската градина могат да започнат да си изграждат икономически понятия. Учейки в приказна форма, децата започват да разбират какво са това пари, стоки, реклама, цена. „Икономическото“ приказно съдържание поставя децата в проблемни ситуации, което води до развитие на логическото им мислене и на креативността им.

Вълшебни приказки

„Домът на джуджетата“, „Вълшебната гора“ помагат да формиране на култура на общуването и на хигиенни навици, запознават децата с гората и нейните обитатели.

Екологични приказки

Екологическите приказки помагат на децата да разберат, че човекът играе важна роля в поддържането и съхранението на живата природа.

„Приказка за дъжда“ – с тази приказка задаваме въпросите „Какво е това дъжд?“, „Каква е ползата от него?“, „Какъв може да бъде той?“, „Какви може да са последствията от дъжда?“, „Какво са направили хората, за да стане дъждът отново добър?“.

Приказки като „Пътешествието на принц Кислород“ и „Пътешествието на принцеса Витамика“, помагат на децата да разберат строежа на човешкото тяло.

Математически приказки

Занимателната форма на тези приказки, техните весели и остроумни герои запознават децата със сложния и прекрасен свят на математиката. Героите от приказките разказват на децата как да направят група от предмети, да ги сравняват по количество (колкото–толкова, по равно, повече, по–малко), величини (дълго–късо, високо–ниско, широко–тясно) да различават и назоват формата на предметите, да определят пространствените направления.

В контекста на математиката предлагаме на децата и приказките: „Вълшебният град“, „Приключенията на единицата“, „Червената шапчица“, „Приказка за тримата приятели – триъгълник, квадрат и правоъгълник“.

Приказки, подготвящи ограмотяването

В заниманията по български език използваме познавателните приказки, за да развиваме фонематичния слух на децата, да ги запознаваме с буквите. В тях се разказва, че всеки звук има свой характер, че звуковете могат да пеят по различен начин, че строят домове – букви.

Приказните истории помагат на децата да се справят с някои говорни тудности, да обогатят речника си, да използват синоними и антоними, да разберат много практични неща като например в какво положение трябва да бъде езикът ни при изговаряне на звуковете.
Ограмотяващите приказки, с които работим са „Катя в света на буквите и думите“, „Буква „А“ и нейните приятелки“ и др.

Защо проектът „Познавателни приказки“?

Оновната идея, върху която разработваме нашата работа, е изключително важната роля на играта от една страна и на приказките от друга в живота на децата в предучилищна възраст.

За интелектуалното развитие на децата от съществено значение е да придобият математически, социални, екологични представи, които активно формират мисловните операции за опознаване на заобикалящия ги свят, за решаване на практически задачи, а също и за успешното обучение в училище.

В детската градина на Увекинд ние правим всичко това, защото знаем, че променените приказки ще доведат до по-лесно и бързо усвояване на знанията и уменията на децата, че с тях ще ги направим любопитни и активни в познавателната им дейност.

Pin It on Pinterest