И през тази година нашите ученици ще бъдат част от изпитната еуфория, обхващата близо милион ученици по света. Те очакват това с нетърпение, защото няма да бъдат следени дали се готвят да препишат, а ще имат възможността да проверят дали изборите им са правилни и дали имат готовност за собствени решения, свързани с академичното им развитие.

Координатор съм на MYP програмата от 10 години, а от миналата година съм и оторизан оценител на интердисциплинарния изпит, минавайки няколко нива на проверка на компетенцията ми. Имах  възможността да преценя от съвсем  вътрешна гледна точка и вече съм напълно убдена във великолепието на това оценяване, защото то е създадено, за да защитава учениците – т.е. да гарантира абсолютно непредумишлена и обективна преценка. Изпитът се оценява анонимно, като всеки ученик има толкова оценители, колкото е броят на въпроси.

MYP програмата съществува от 25 години. Тя приключва с изпити и сертификатът е световно признат за завършване на първи гимназиален етап. Увекинд е единственото училище в България, което дава възможност на своите ученици за получат такав сертификат. Нашите първи MYP ученици бяха и първият световен випуск, който взе изпитите онлайн. През 2018 MYP оценяването получи престижна международна награда за най-добро обобщаващо оценяване. Сесията май 2020 е петата, в която участваме. За повече информация 

Завършването на MYP програмата и полагането на изпитите дава изключителна възможност за децата на 16 години да се ориентират към своето бъдеще. И това не е просто клише, защото се проверява развитието на умения – академични, социални, личностни, организационни – чрез три типа на изпитване. А фактът, че комбинацията от изпити е създадена от самите тийнеджъри, внася спокойствие, личен ангажимент и амбиция в самите тях.

Сертификатът се състои от:

  • Персонален проект
  • Портфолиа – две
  • Онскрийн изпити – пет

Персоналният проект е единствената задължителна част от дипломата. Той представлява самостоятелна работа, извършвана в продължение на осем месеца, в област, избрана от ученика и завършваща с продукт, съобразен с уменията и желанието му. Това дава възможност на учениците да проверят креативността и уменията си за организация за един по-дълъг период, а самото представяне в общността и реакцията на публиката създава чувство на удовлетвореност. През тази година ще се насладим на изложби, благотворителни събития, модни колекции, блогове, исторически брошури, стихосбирки и спортни програми.

Портфолиото е разработен юнит- планер  изкуство, спорт или дизайн. То осигурява на децата, които имат определен интерес в тези области, да проверят дали биха желали да продължат да се развиват на едно високо академично ниво, защото задачите се оценяват по  професионални критерии. Портфолиото позволява да се проверят знанията и уменията на децата за един период от 20 учебни часа, с ясно поставени цели и завършени продукти.

Онскрийн изпитите показват способността на учениците да представят своите умения за мислене, анализиране и креативни решения в области на познанието, които са развивали през цялата петгодишна програма. Изпитите са пет:

  • Английски/ немски език и литература
  • Природна наука по избор – химия, физика или биология
  • Хуманитарна наука по избор – история или география
  • Математика – ниво по избор – стандартно или разширена
  • Интердисциплинарен – по една глобална тема, актуална за момента

Форматът на изпита следва изискванията за преподаването по програмата, но самите задачи не са свързани с проверяване на запомнени факти, а отразяват умения за критическо мислене, анализ и креативност. Изпитите се провеждат на английски език по всички предмети и са в един ден за целия свят. Оценяването се извършва от експерти в съответните области, квалифицирани от IB.

Оказа се, че въпреки сериозността и високите изисквания, изпитната сесия крие особено очарование за учениците, защото ги кара да се чувстват част от световна общност. Мисълта, че разсъждават по едни и същи проблеми заедно с близо милион свои връстници повдига самочувствието им на хора, готови да взимат решения.

И за финал ще си позволя да цитирам наш ученик, който каза: „Това са първите изпити, СЛЕД които се чувствам умен!“.

Какво повече да добавя?!

 

Pin It on Pinterest