Неусетно изминаха пет години от оторизацията ни като единственото в България MYP училище от организацията IBO и нашите първи десетокласници завършиха програмата.

Програмата завършва като учениците полагат изпити заедно със своите връстници навсякъде по света. Ние се изправихме пред няколко предизвикателства. Нашите ученици са първите, които завършват програмата в Увекинд. Ние нямаме опит в изпитването и трябва да разчитаме само на това как сме им преподавали и подготвяли през изминалите години. За първи път през май 2016 IBO организацията въведе online вариант на изпитите, т.е. няма и световен опит, който да ни подготви. Въпреки това, ние решихме учениците ни да се яват на колкото може повече изпити.

Като координатор на програмата, не мога да се сдържа и да не споделя изключителната гордост, която изпитвам от това решение, защото учениците ни показаха, че ние като училище сме избрали правилния път и подготвяме децата по начин, който ги прави конкуретни и способни да намерят своето място в света. Главната разлика между изпитите в България и MYP изпитите е в това, че докато нашите матури измерват предимно обема на знания, натрупани по време на обучението, IB изпитите измерват уменията за мислене, анализ, трансфер на знания и креативност върху информация, подбрана според областта на познание. Подготовката за тези изпити не може да се осъществи с четене на учебници и решаване на примерни тестове от сборници. За тези изпити се подготвяш, когато преподавателите работят целенасочено върху развитието на умения в клас, а учениците се оценяват според начина, по който са се справили със задачите по предмета и предварително зададени критерии. Повече за изпитите може да научите тук.

13329925_10204581542019063_45018182_n

Друга отличителна черта на тази изпитна сесия е отношението и нагласата на учениците. Те се явиха на тези изпити не защото така трябва, а защото искаха да проверят какво могат в областите, които обичат да изучават. Разбира се, това е възможно, когато ученикът е достигнал определена зрялост (16 години), за да може да направи избор и да се подготви емоционално и психически за проверка. Оттам дойде и задоволството им след изпитите. Един наш ученик каза: „За първи път се чувствам умен след изпит.“ Какво повече да добавя?

13220526_1121561487886506_8763967343086538797_o

Форматът на изпитите също се отличава коренно от това, на което сме свикнали. Всеки ученик получава свой код и влиза в софтуеъра на изпита в определения час. След което има два часа, през които да покаже какво може в избрана от него област на познание. Задачите в самия изпит проверяват уменията на ученика да обработва информация и да открива практическото приложение на натрупани знания през годините на обучението си. Няма нито една задача, която да проверява дали има запаметени факти. Напротив, в изпита има клипове и текстове, които предоставят необходимата информация (има и вграден калкулатор, за да се губи време в изчисления). Задачите са построени, така че да могат да се избират, да се правят отново, да се проверявт и поправят. Затова учениците бяха освободени от предварителния стрес, че нищо не помнят и не са „учили“. Те трябваше просто да са мотивирани достатъчно и да имат способността да се съсредоточат и организират правилно. А за това ги бяхме подготвили ние.

Не мога да не спомена и организацията на изпитите, която е човеколюбива и съобразена с особеностите на тийнеджърите. Няма заплахи за постоянно следене с камери и дежурни полицаи, които чакат да уловят малолетни измамници. Учениците подписват декларация, че няма да извършват измами и ще спазват правила, определени от IBO, а училището гарантира това. През първия час те не могат да прекъсват изпита и това е изключително интелигетно измислено, защото има ли тийнеджър, който да стои един час пред компютърен екран със слушалки и да не бъде изкушен да види какво се крие в платформата?

Нашите ученици се явиха на изпити по история, немси език, английски език и литература, биология, математика. Изпитите са за ученици, чийто матерен език е английски и това е още един повод за гордост от успеха на нашите деца. Особено се гордея и с взимането на един уникален и напълно непознат изпит – интердисциплинарния. За тази сесия беше определено този изпит да комбинира предметите литература и математика, проверявайки уменията на учениците да работят на понятийно ниво и да трансферират познания и умения за правене на изводи и търсене на връзки. Тъй като този изпит няма никаква адекватност в българската система, той се оказа същинската проверка за нашите ученици като учещи по световни стандарти. Всички ученици, които положиха MYP изпитите вече са в DP програмата, в която изучават предмети, които ги подготвят за университетското им образование.

Гордеем се с децата и с учителите в Увекинд. И не са важни оценките, те ще стават все по-добри, когато трупаме опит. Важно е това, че за първи път видяхме, че учениците ни са се развили като мотивирани учещи се през годините, в които сме работили с тях.

Да, нашето училище е известно с това, че децата обичат да идват на училище, защото им е забавно. Но явно сме успели да направим, така че преподаването по забавен начин да превърне децата в осъзнати и умеещи да правят избор за собственото си развитие мислещи хора, които могат с увереност и самочувствие да потърсят мястото си в света.

13575831_1134104259980979_4592526738585313236_o

Pin It on Pinterest