Клуб по креативно писане с Аглика Дамаскова

По традиция вдъхновени от разказа на Иво Иванов „Малките неща“ децата от Клуба по креативно писане събраха своите мисли и благодариха.

Благодарни сме за настроението, което вещае празник.

Благодарни сме за София, за малките й улички и коледните светлинки.

Благодарни сме на съучениците си, че ни чакат всяка сутрин, независимо дали идваме, или не и когато сме в лошо настроение, усмивките ни стоплят.

Благодарни сме за мърморенето на бащите ни, когато ги събудим с музика и за усмивката на майките ни. Благодарни сме им, че ни събират сълзите и че ни побутват напред.

Благодарни сме за проблемите си и за миговете, в които не сме можели да дишаме от смях.

Благодари сме, че учителите не ни критикуват, а ни показват как да станем по-добри. Че те ни карат да правим неща, които са добри за нас, но ни е страх да опитаме.

Благодарни сме за малките почивки по време на работа и че можем да си тананикаме.

Благодарни сме на книгите с меки корици и симфонията на буквите в тях.

Благодарни сме за времето, когато сме сами и можем да размишляваме за нас си.

Благодарни сме, че имаме възможността да живеем нашия си живот на тийнеджъри, че имаме свободата да говорим и да изказваме своето мнение.

Благодарни сме за приятелите, които макар и да са малко, са истински и верни.

Благодарни сме за всяка сълза, очертаваща лицата и това, което сме ние.

Благодарни сме за всеки труден момент, защото съм разбрали и научили нещо от него.

Благодарни сме за всеки изминал ден, защото като се върнем назад, виждаме колко е бил хубав.

Благодарни сме за възможността да правим грешки и разбира се, след това да ги повтаряме.

Благодарни сме за времето, което тече толкова бързо, и никога не стига.

Благодарни сме за всичко, което ни се е случило, и за това, което не е.

Благодарни сме, че сме важни малки частици от този голям свят. И че сме заедно.

Благодарни сме за малките неща.

Pin It on Pinterest