Увекинд учениците са шумни. Те обичат да тичат, да говорят, да питат. Карат се понякога, но не могат един без друг. За тях ваканциите са жадувани, но винаги са малко по-дълги от очаквано. Увекинд учениците са упорити, когато искат да постигнат нещо – дали промяна в програмата, дали справедливо разрешаване на проблем, дали организиране на парти.

Увекинд учениците са любопитни – гледат филми, пътешестват из интернет и задават въпроси. Те са изобретателни – измислят модели, сглобяват модели, разчупват модели. Силни са заедно, но и критични. И когато се налага, и когато не съвсем. Не се страхуват от непознатото и обичат да прекосяват граници, за да видят какво ще стане. Те са откровени, спорят с учителите, защитават мнението си и … не се съгласяват.

Увекинд учениците тръгват подготвени в света, но се връщат, за да видят учителите си и да разкажат за …. неоткритите бели, за тайните хитрости, за покорените предизвикателства, за плановете си.

Увекинд учителите са шумни. Обичат да са с децата, да разказват, да провокират. Карат ски, играят баскетбол и тенис, рисуват и правят експерименти. Те са професионалисти и обичат да работят заедно. Гледат филми, следят спортните събития и спорят с учениците. Те плачат понякога, но винаги прощават. Четат книгите, които децата им носят и им дават своите любими книги. Играят с децата и дават съвети.

Увекинд учителите не знаят всичко, но искат да учат. Те остават след часовете, за да си поиграят още. Търсят, намират, събират новото и карат учениците си да го откриват. Те са щастливи и тъжни, когато раздават дипломите и изпращат децата си по света.

Увекинд учители и ученици си имат тайни имена. И са наблюдателни – виждат всичко.

Увекинд учениците и учителите се наслаждават на своята креативност, споделят творбите си и приемат критика….приятелска. Те обичат сладолед и модерни дрехи. Прекаляват със сладоледа, но имат вкус за модата. Увекинд учители знаят къде се крият белите, но често ги подминават с усмивка.

Увекинд учителите разказват истории, Увекинд учениците създават истории. И обратното.

В Увекинд се играе, има движещи се топки и летящи балони. Има цветя сред книгите и рисунки между учебниците. Пълно е с настроения и думи, ромолещи детски гласове и музика.

Увекинд училището е шумно… Уютно, наше…

Увекинд е у дома!

Рисунка : Цвета Маркова

Pin It on Pinterest