Като млад преподавател често се питам дали си върша работата достатъчно ефективно. Иска ми се да знам, че в даден момент учениците ми ще си помислят: „Ей, това го знам, правихме го в часовете по немски” и ще действат спокойно, целенасочено, уверено. Иска ми се в училище наистина да подготвяме децата за ситуации от живота, да развиваме у тях онези умения, които ще ги направят конкурентноспособни на пазара на труда и след 5-10-15 години: работа в екип, аналитично мислене, креативност, презентационни умения…

За щастие в Uwekind лесно може да откриеш съмишленици! Оказа се, че колегата, с която „делим” класовете от осми до дванадесети клас, също е замислила да открехне пред учениците вратата на голямата тема кариерно ориентиране (разбира се, помежду ни веднага се установи практика на съвместно творене и обмен на материали).

Темата е особено благодатна за преподаване на чужд език – успяхме да подготвим много и разнообразни задачи, в съответствие с нивото на владеене на езика, интересите и уменията на нашите ученици. Започнахме с упражнения за свързване на описанията на професиите със съответните им думи на немски език, попълване на специфичната терминология в различни видове Lückentext, дискутиране на предимствата и недостатъците на дадена професия и това какви качества изисква тя; гледахме видеоклипове по темата и завършихме с писане на есе („Mein Traumberuf”), съответно на автобиография или стандартно мотивационно писмо при по-големите.

Може би най-полезно от всичко беше това, че учениците имаха време да се замислят с какво действително искат да се занимават и, съответно, кои свои умения трябва да развиват още. Ето пример от съчинението на Яна от осми клас:

“Ich will Betriebwissenschaftlerin werden. In der Betriebwissenschaft geht es darum, wie die Leute ihr Geld verwalten. Man muss sehr gut in Mathematik sein… Ein Betriebwissenschaftler muss organisiert, selbstbewusst und fähig im Analysieren sein.”

По-големите ученици имаха за задача да направят проучване на два университета в Германия и да подготвят презентация за тях по петнадесет предварително зададени критерия. Ето част от информацията, която събрахме: предлага ли университетът желаната специалност, каква е таксата и има ли стипендия, работи ли университетът по програми за обмен, има ли общежития и разбира се, какви възможности за прекарване на свободното време предлага градът, в който учебното заведение се намира. Ако смятате, че младите хора се вълнуват предимно от дискотеки и парти, грешите:

“Ich habe den Freien Universität Berlin gewählt. Berlin gefällt mir, weil das eine moderne Stadt ist. Man kann die Zukunft in der Architektur, Innovation und Kultur sehen, die Berlin heute charakterisieren.”
~ Mina, 12 Klasse

Ако ви е любопитно, по-голямата част от гимназистите са се ориентирали към специалности в областта на икономиката и финансите, но се срещат и други желания – от право до шоубизнес и анимация. Разбира се, не пропускаме да си зададем въпроса „Warum?“:

Ich möchte Sängerin werden, weil ich gern singe und tanze. Musik ist alles für mich!
~ Vicky, 11 Klasse

Ich möchte in einem Buchverlag arbeiten, denn ich interessiere mich für Bücher und Literatur.
~ Vlada, 11 Klasse

Някои ученици споделиха, че им харесва идеята да бъдат собственици на фирма и да ръководят дейността й. Ето разсъжденията на единадесетокласниците върху плюсовете и минусите на това да имаш собствен бизнес:

Vorteile

  • Man hat keinen Chef;
  • Man kann Entscheidungen allein treffen;
  • Man verdient mehr Geld;
  • Man hat flexible Arbeitszeit;
  • Man kann seine Kollege wählen;

Nachteile

  • Man hat große Verantwortung;
  • Man braucht viel Geld;
  • Man braucht eine gute Geschäftsidee;
  • Man arbeitet mehr;

Осмокласниците ни изследваха темата за професиите от друг аспект – стереотипи, предразсъдъци и клишета. Те трябваше да напишат текст, в което да изкажат мнението си за някои не съвсем популярни професии. А вие замисляли ли сте се какво е да работиш като погребален агент или като патолог? Климент, Карина и Лиза пък направиха анкета за избрани от тях професии на бъдещето като YouTuber и Straßenkünstler.

Една от най-предизвикателните задачи за единадесети и дванадесети клас беше подготовката на интервю за работа. Учениците бяха разделиха в две групи – кандидати и работодатели. Разбира се, първо трябваше внимателно да се проучи обявата за работа и предлаганата позиция. Представителите на фирмата трябваше да преценят какви качества ще търсят у бъдещите служители и кои са въпросите, които трябва да се зададат, а търсещите работа – да помислят за „правилните” отговори. Първата среща с работодателя се оказа изненадващо стресираща – установихме, че е много важно да си си “написал домашното”, да обръщаш внимание не само какво, а и как говориш. Понякога е трудно да следиш езика на тялото си, да изглеждаш уверен, позитивен и мотивиран, но след няколко опита притеснението се овладява.

Надявам се, че каквото и да решат да работят, нашите ученици ще направят своя избор информирано.

А когато започне процесът по кандидатстване за работа, ще действат спокойно, целенасочено, уверено.

* * *
Photo credit: Tanja Föhr / BY-NC-SA


Елица Тодорова е учител по немски език в International School Uwekind

Pin It on Pinterest