Cradle – нова методика, която обогатява формите на обучение в интердисциплинарни умения на учениците от началната степен в Увекинд

Като международно училище с поглед към бъдещето, Увекинд е вдъхновено да търси и въвежда разнообразни иновативни методики за обучение на своите ученици. Така стигнахме до идеята за придобиване от децата още в началното училище на предприемачески умения, които ще са им от полза през целия живот.

Предложението дойде от Гьоте институт Атина, с които работим през последните четири години по проекти по програма Еразъм +, финансирани от Европейската Комисия. Новият, три годишен проект (септември 2017 г. – август 2020 г.), е на име Cradle (Люлка) – Creating Activity-Designed Language-Learning Environments for Entrepreneurship Education (създаване на дейностно ориентирана среда за обучение в предприемачески умения и общуване на чужд език).

Партньори са университети от Гърция и България, фондация по предприемачество от Дания, неправителствена органицазия от Белгия и шест училища – Увекинд от България, две училища от Гърция и три училища от Белгия.

В основата на проекта е холистичният подход за предприемаческата компетентност като придобиване на умения за цял живот (интердисциплинарни умения).

Предприемаческата компетентност е комплекс от нагласи и житейски умения – решаване на проблеми, поемане на лична и социална отговорност, любознателност и постоянство, общуване и взаимодействие с другите, творчески умения и други.

Целта на проекта е да се създаде методика за преподаване и овладяване на предприемачески умения и умения за общуване на чужд (немски и английски) език в начален курс (8 – 10 години). Учениците ще усвоят умения като инициативност и предприемачество, които се определят като способност да превърнеш в действиe идеите, които допринасят полза освен за теб самия и за някой друг. Учителите няма да преподават повече, а различно. Учебната програма няма да се натовари с допълнително съдържание, а ще се използват по-ефективни методи за преподаване и учене. Ще бъдат създадени още: курс за обучение на учители, инструментариум за учителя – набор от планове и дидактични материали, ръководство за приложение на методиката за директорите на училищата, стратегия за масово използване на методиката и реформа в образованието.

Методиката „Cradle“ е синтез от вече съществуващи методики и обединява три основни образователни подхода: учене чрез действие и междупредметни връзки; интегрирано обучение по чужд език върху съдържание от науките; образование по предприемачество. Тя е вдъхновена от дизайнерското мислене и се опитва да възпроизведе начина на работа и мислене на дизайнера. Това е начин за обучение, базиран на умения за работа по проекти и е със специален акцент върху самоуправлението, изследването, експериментирането, визуализацията и действията.

Учителите, работещи с методиката „Cradle“, ще съчетаят трите елемента в няколко цикъла от уроци, които ще се основават на теми от общообразователната програма. Дейностите трябва да подкрепят и поддържат основните умения и знания на учениците от начален курс. Така учениците ще усвояват учебни умения и знания, и в същото време ще изграждат основни езикови и предприемачески умения – придобиване на опит за решаване на проблеми, разработване на нови решения и изпълнението им чрез конкретни действия. В идеалния случай ученическите идеи и действия трябва да имат предприемачески характеристики, тоест да имат универсална стойност и да допринасят реална полза за другите.

Pin It on Pinterest